Công ty TNHH cơ khí ô tô Phú Cường
 • Freightliner
 • Cascadia Evolution
close

Rơ Mooc

Rơ Mooc
Sơ mi rơ mooc rút 14-21m mới

Sơ mi rơ mooc rút 14-21m mới

 • Kg 5 tấn
 • Rộng Dài Cao Dài: 2000
  Rộng: 1500
  Cao: 1500
 • Phân phối 1000 cc
 • Lốp xe 8 - 16
Chi tiết
Sơ mi rơ mooc rút 14-21m mới

Sơ mi rơ mooc rút 14-21m mới

 • Kg 5 tấn
 • Rộng Dài Cao Dài: 2000
  Rộng: 1500
  Cao: 1500
 • Phân phối 1000 cc
 • Lốp xe 8 - 16
Chi tiết
Sơ mi rơ mooc rút 14-21m mới

Sơ mi rơ mooc rút 14-21m mới

 • Kg 5 tấn
 • Rộng Dài Cao Dài: 2000
  Rộng: 1500
  Cao: 1500
 • Phân phối 1000 cc
 • Lốp xe 8 - 16
Chi tiết
Sơ mi rơ mooc rút 14-21m mới

Sơ mi rơ mooc rút 14-21m mới

 • Kg 5 tấn
 • Rộng Dài Cao Dài: 2000
  Rộng: 1500
  Cao: 1500
 • Phân phối 1000 cc
 • Lốp xe 8 - 16
Chi tiết
Rơ-Mooc Doosung rút 14-21m mới

Rơ-Mooc Doosung rút 14-21m mới

 • Kg 5 tấn
 • Rộng Dài Cao Dài: 2000
  Rộng: 1500
  Cao: 1500
 • Phân phối 1000 cc
 • Lốp xe 8 - 16
Chi tiết
Rơ-Mooc Doosung rút 14-21m mới

Rơ-Mooc Doosung rút 14-21m mới

 • Kg 5 tấn
 • Rộng Dài Cao Dài: 2000
  Rộng: 1500
  Cao: 1500
 • Phân phối 1000 cc
 • Lốp xe 8 - 16
Chi tiết
Rơ-Mooc Doosung rút 14-21m mới

Rơ-Mooc Doosung rút 14-21m mới

 • Kg 5 tấn
 • Rộng Dài Cao Dài: 2000
  Rộng: 1500
  Cao: 1500
 • Phân phối 1000 cc
 • Lốp xe 8 - 16
Chi tiết
Rơ-Mooc Doosung rút 14-21m mới

Rơ-Mooc Doosung rút 14-21m mới

 • Kg 5 tấn
 • Rộng Dài Cao Dài: 2000
  Rộng: 1500
  Cao: 1500
 • Phân phối 1000 cc
 • Lốp xe 8 - 16
Chi tiết