Công ty TNHH cơ khí ô tô Phú Cường
 • Freightliner
 • Cascadia Evolution
close

Máy lạnh

Máy lạnh
  Precedent® S-700RR

  Precedent® S-700RR

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết
  Precedent® S-700RR

  Precedent® S-700RR

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết
  Precedent® S-700RR

  Precedent® S-700RR

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết
  Precedent® S-700RR

  Precedent® S-700RR

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết
  Precedent® S-700RR 03

  Precedent® S-700RR 03

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết
  Precedent® S-700RR 02

  Precedent® S-700RR 02

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết
  Precedent® S-700RR 01

  Precedent® S-700RR 01

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết
  Precedent® S-700RR 0

  Precedent® S-700RR 0

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết
  Precedent® S-700RR 0

  Precedent® S-700RR 0

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết
  Precedent® S-700RR 0

  Precedent® S-700RR 0

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết
  Precedent® S-700RR 0

  Precedent® S-700RR 0

  S-700RR mang đến khả năng đông lạnh sâu và tuân thủ CARB Evergreen đối với nền tảng làm lạnh sẵn sàng cho đường sắt của Precedent, giúp tiết kiệm nhiên liệu hai chữ số.
  Chi tiết